ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 1: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

1.1 Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cho bên B để hoàn thành tốt hợp đồng này.

1.2 Có trách nhiệm nghiệm thu hoặc xác nhận thông tin khi Bên B thực hiện các công việc tại Điều 1 của hợp đồng này. Trong vòng 1 (một) ngày kể từ ngày Bên B có thông báo đề nghị nghiệm thu mà Bên A không xác nhận nghiệm thu thì Hợp đồng coi như mặc nhiên được nghiệm thu kể từ ngày bên B phát đi thông báo.

1.3 Thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản đã nêu tại hoá đơn bán hàng của hợp đồng này.

1.4 Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B không thực hiện đúng các cam kết tại hoá đơn bán hàng.

ĐIỀU 2: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

2.1 Hoàn thành công việc theo đúng cam kết tại hoá đơn bán hàng.

2.2 Cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung đã thoả thuận trong Hợp đồng.

2.3 Nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của Bên A về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của Bên B.

2.4 Hướng dẫn Bên A thực hiện đúng quy trình khai thác dịch vụ và các quy định pháp luật hiện hành.

2.5 Có quyền đơn phương tạm ngưng thực hiện Hợp đồng trong trường hợp Bên A sử dụng dịch vụ không theo đúng các cam kết trong Hợp đồng này. 

2.6 Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên A không hợp tác cung cấp thông tin cần thiết cũng như hỗ trợ thực hiện dịch vụ.

2.7 Có quyền ngừng dịch vụ nếu phát hiện thông tin Bên A cung cấp là không đúng sự thật hoặc vi phạm các quy định của pháp luật và các điều khoản của hợp đồng này.

2.8 Có trách nhiệm về tính bảo mật thông tin do bên A cung cấp: bao gồm các thông tin liên quan đến tên tuổi, hình ảnh, thương hiệu.... và các thông tin trao đổi trong quá trình làm việc của bên A và các đối tác/khách hàng của bên A. Mọi thông tin này không được tiết lộ cho bất cứ bên thứ 3 nào, nếu không được phép của bên A. Trừ yêu cầu của cơ quan hành pháp.

ĐIỀU 3: TẠM NGƯNG, THAY ĐỔI NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

3.1 Bên B sẽ tạm ngưng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ trong các trường hợp sau:

a) Bên A có yêu cầu tạm ngưng dịch vụ.

b) Bên A chậm thanh toán làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng

c) Bên A cung cấp thông tin không đầy đủ dẫn đến việc thực hiện hợp đồng bị trễ hạn.

3.2 Nếu một bên muốn thay đổi một trong các nội dung liên quan đến hợp đồng phải gửi văn bản (bao gồm cả văn bản trên email) đề nghị đến bên còn lại. Bên được đề nghị có nghĩa vụ trả lời đề nghị trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Mọi chi phí phát sinh cho thay đổi hợp đồng do nguyên nhân từ bên nào thì bên đó có trách nhiệm thanh toán.

ĐIỀU 4: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

4.1 Trường hợp có những rủi ro bất khả kháng như chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn... không lường trước được, trách nhiệm và thời hạn thực hiện hợp đồng của cả hai bên sẽ được xem xét, đàm phán và quyết định lại.

4.2 Khi sự cố bất khả kháng xảy ra, bên B có trách nhiệm gửi thông báo tới bên kia sớm nhất có thể, để kịp thời cảnh báo về việc mình không thể thực hiện được nghĩa vụ theo Hợp đồng này và bằng nỗ lực tốt nhất phòng tránh, hạn chế những rủi ro của trường hợp bất khả kháng gặp phải. Trong trường hợp này, Bên B không phải chịu trách nhiệm về việc trì hoãn, chậm hay không thực hiện các nghĩa vụ đã nêu trong Hợp đồng này.

4.3 Ngay sau khi sự cố bất khả kháng chấm dứt, các Bên có trách nhiệm tích cực tiếp tục thực hiện hợp đồng.

4.4 Nếu sự kiện bất khả kháng không chấm dứt trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc hoặc một khoảng thời gian lâu hơn và vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và thông báo cho bên A lại bằng văn bản trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày dự định chấm dứt Hợp đồng.

ĐIỀU 5:PHẠT VÀ BỒI THƯỜNG

5.1 Nếu bên A thanh toán không đúng theo thỏa thuận của hợp đồng mà Không thông báo trước cho bên B sẽ bị phạt theo hình thức sau: Kể từ ngày bên bên thông báo Hoàn thành hợp đồng trể từ 1-5 ngày: 10% giá trị hợp đồng, 6-15 ngày: 20% giá trị hợp đồng, 15-30 ngày: 50% giá trị hợp đồng.

5.2 Nếu bên B  cung cấp dịch vụ  Không đúng tiến độ đã thỏa thuận trong điều 1 mà Không thông báo với bên sẽ bị phạt theo hình thức sau: Kể từ ngày hạn chót bàn giao hợp đồng trể từ 1-5 ngày: 10% giá trị hợp đồng, 6-15 ngày: 20% giá trị hợp đồng,  15-30 ngày: 50% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

6.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách  nhiệm theo quy định của pháp luật.

6.2 Trong thời hạn 1 (một) ngày, kể từ khi bên B gửi thông báo hoàn thành dịch vụ qua Email và bên A đã thanh toán 100% giá trị hợp đồng, nếu không bên nào có khiếu nại hoặc hồi âm thì hợp đồng này đương nhiên được thanh lý.

6.3 Hai bên thống nhất nội dung hợp đồng này là căn cứ pháp lý duy nhất để giải quyết tranh chấp.

6.4 Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

QC2
CỘNG ĐỒNG YÊU THÍCH GOOGLE +
gg
Tin tức
wordpress-multi-site-featured-500x350_c

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THÁNG 5/2017

✅CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THÁNG 05/2017 DÀNH CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG✅ ✅ GIẢM NGAY 10% cho tất cả đơn đặt hàng. ✅ TẶNG...
wordpress-multi-site-featured-500x350_c

[Multisite] Sử dụng domain riêng cho website con

Mặc định mỗi website con trong mạng WordPress Multisite chỉ có 2 định dạng là subdomain hoặc subdirectory. Tuy nhiên chúng...
multiple-theme-cover-500x350_c

Sử dụng nhiều giao diện trên một website WordPress

Trên một số trang tin tức lớn như kenh14, vnexpress,…chúng ta có thể thấy mỗi một chuyên mục đều có một giao diện...
KHUYẾN MẠI HOT
img2